Protezy hybrydowe

Protezy hybrydowe to połączenie dwóch różnych technologii w jednej protezie. Nasz zakład ortopedyczny tworzy najlepszej jakości protezy wykorzystując zestawienie protez mechanicznych z kosmetycznymi lub mechanicznych z mioelektrycznymi.

Protezy zasilane zewnętrznie mogą być zatem w tym przypadku połączone z protezami uruchamianymi przez ciało, w górnym mocowaniu ramienia. Proces działania polega wówczas na tym, że otwieranie i zamykanie ręki jest zasilane zewnętrznie prądem elektrycznym, natomiast zginanie oraz prostowanie przedramienia odbywa się przy użyciu uruchamianej przez ciało uprzęży.


Protezy hybrydowe stanowią więc bardzo praktyczne połączenie dwóch rodzajów protez przyczyniając się do lepszego wykorzystania ich możliwości w służbie człowiekowi.

Nowe technologie coraz powszechniej wykorzystywane są w protetyce, dzięki czemu współcześnie produkowane protezy kończyn górnych różnią się od tych robionych jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie protezy mogą stanowić zarówno rozwiązanie estetyczne, lekkie i trwałe jak i dające szansę odzyskać sprawność fizyczną oraz normalne życie.

Współczesna protetyka oferuje pacjentom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb indywidualnych. Protezy hybrydowe pomagają bowiem ludziom na spełnienie wielu oczekiwań. Szczególnie, gdy jedną z ich części składowych są protezy mioelektryczne wykorzystujące do pracy impulsy elektryczne. W ich przypadku sterowanie protezą możliwe jest przy udziale impulsów wysyłanych przez mięśnie kikuta.