Protezy bioniczne

Protezy bioniczne stanowią innowacyjny produkt w dziedzinie protetyki kończyn. Niosą one dużą nadzieję dla ludzi pozbawionych kończyn, gdyż sterowanie nimi odbywa się za pomocą impulsów elektrycznych wytwarzanych przez mięśnie.

Protezy bioniczne są niezwykle pożądaną technologią wśród większości pacjentów. Wszystko to ze względu na korzyści, które oferują. Odzwierciedlają rzeczywisty ruch fizjologiczny dłoni, dzięki poruszaniu każdym z palców oddzielnie. Tego typu protezy pozwalają na bezproblemowe i przede wszystkim precyzyjne chwytanie przedmiotów.

Proteza bioniczna z wyglądu przypomina typową protezę, choć ma nieco inny schemat działania, który polega na tym, że pacjent kieruje nią za pomocą impulsów elektrycznych z własnych mięśni. Odbywa się to przy udziale impulsów mózgowych, przetwarzanych przez elektroencefalograf (EEG), który monitoruje aktywność mózgu. Dużym atutem tego rozwiązania jest jego bezinwazyjność, gdyż nie ma konieczności wszczepiania sensorów do głowy. Rozwiązaniem są w tym wypadku czujniki, które umieszcza się na powierzchni zewnętrznej głowy.

 


Jak wygląda mechanizm działania protezy bionicznej?


Proteza bioniczna sterowana jest bez większego wysiłku za pomocą impulsów elektrycznych z mięśni pacjenta, które są odbierane przez system i przekształcane na konkretne ruchy protezy. Chęć wykonania przez pacjenta danego ruchu aktywuje bowiem te same obszary mózgu, które są za ten ruch odpowiedzialne. Z kolei poszczególne ruchy generowane są w różnych częściach mózgu, tzn. wyobrażając sobie na przykład ruch prawej ręki pacjent pobudza inny obszar mózgu niż gdyby wyobraził sobie ruch ręki lewej. W ten właśnie sposób system potrafi rozpoznać o jaki ruch chodzi. Mechanizm działania protezy polega więc na odczytywaniu intencji użytkownika.

 


Zaawansowana technologia w protezach bionicznych

 
Protezy bioniczne kończyn górnych charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego i oferują pacjentom wiele rodzajów chwytów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Zapewniają wysoki komfort użytkowania, wygodę i precyzję ruchów. Protezy te umożliwiają przyjmowanie pożądanej pozycji ręki oraz pozwalają na wykonywanie takich czynności jak jedzenie, pisanie na komputerze, włączanie i wyłączanie urządzeń czy czynności higieniczne. Nadgarstek, a także każdy palec posiada osobny napęd, co pozwala na niezwykłą precyzję działania. Co więcej, w przypadku wyślizgiwania się przedmiotu z dłoni, proteza bioniczna potrafi automatycznie zareagować zapobiegając jego upadkowi.

Na uwagę zasługują również materiały, z których wykonane są protezy. Ich wytrzymałość jest na tyle duża, że mogą unieść przedmioty o wadze kilkudziesięciu kilogramów. Przystosowane są więc w pełni do codziennej eksploatacji.