Protezy kończyn górnych

Amputacja to ogromna zmiana nie tylko dla osoby, której bezpośrednio dotyczy, ale również dla jego rodziny. Dzięki wsparciu naszych protez jesteśmy w stanie przywrócić ludziom sprawność ruchową oraz swobodę poruszania się, tak by mogli wykonywać dowolne czynności w pracy oraz w czasie wolnym. Dostarczamy naszym pacjentom wszelkie typy protez kończyn górnych, opierając się na najnowocześniejszych rozwiązaniach. W ten sposób pomagamy sprostać ich oczekiwaniom, dobierając taki rodzaj protez jakiego najbardziej potrzebują, przy wszystkich poziomach amputacji. Protezy kończyn górnych przygotowuje się uwzględniając parametry fizyczne osoby, jak również oczekiwaną funkcjonalność protezy.

 


Jakie rodzaje protez kończyn górnych polecamy?


Zakład ortopedyczny „Ortotomas” indywidualnie dobiera protezy kończyn górnych, które dzielą się na różne grupy. Protezy dzielimy na protezy bierne (kosmetyczne), mechaniczne (kinetyczne) oraz hybrydowe, które bezpośrednio sterują mięśniami, co skutkuje poruszaniem. Pacjenci mogą również zdecydować się na protezy sterowane impulsami mioelektrycznymi i bionicznymi, które pozwolą im na precyzyjne kontrolowanie ruchów dłoni. 

 
Kosmetyczna proteza kończyny górnej powinna w jak największym stopniu odzwierciedlać wygląd utraconej kończyny. Najlepszy efekt można osiągnąć wykonując indywidualne pokrycie protezy poprzez wykonanie kopii kształtu kończyny przeciwnej, a następnie nadanie jej odpowiedniego koloru. W prostszej, alternatywnej wersji wykorzystuje się wzory kończyn z gotowych modeli, gdzie opcjonalnie można dobrać kolor rękawicy. Głównym celem tego typu protez jest wizualne zamaskowanie utraconej kończyny, dlatego też można je w niewielkim zakresie wykorzystywać do codziennych czynności, np. do przytrzymywania przedmiotów.

 
Protezy kinetyczne kończyn górnych posiadają z kolei ruchome części, którymi można sterować przy pomocy ruchów pasa barkowego bądź energii elektrycznej. Choć proteza funkcjonalna jest cięższa od kosmetycznej i wymaga większej obsługi to pozwala na duży stopień samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.

 
Do bardziej zaawansowanych protez kończyn górnych należą protezy mioelektryczne oraz bioniczne. W takich protezach dłoń zasilana jest bateriami, które należy systematycznie doładowywać. Działanie protez polega na wywoływanych przez mięśnie skurczach, które powodują impulsy przetwarzane przez elektrody umieszczone w protezach. W rezultacie uaktywniane są silniczki elektryczne umieszczone w dłoni, co z kolei powoduje jej ruch.

 


Protezy dla różnych form amputacji

 
Zapewniamy zaopatrzenie ortopedyczne na każdym poziomie amputacji – wyłuszczenia w stawie barkowym, ramienia, wyłuszczenia w stawie łokciowym, amputacji przedramienia lub dłoni. Cały proces konsultowany jest z pacjentem, aby w pełni uwzględnić jego zapotrzebowanie oraz warunki psychofizyczne. Na podstawie wywiadu określa się bowiem czy będzie on korzystał z protezy kosmetycznej czy też kinetycznej. Warto mieć na uwadze, że dobierając protezę kosmetyczną, większość czynności dnia codziennego pacjent będzie musiał wykonywać nieamputowaną kończyną. Wszystko zależy jednak od indywidualnych potrzeb, w tym potrzeb zawodowych, a dla wielu osób naturalny wygląd ręki jest rzeczą kluczową.

Wykorzystujemy najlepszej jakości technologie, które doskonale wpływają na efekty zastosowania protezy – pacjent jest w stanie wykonywać podstawowe lub bardziej skomplikowane czynności manualne. W pełni uwzględniamy preferencje pacjentów, którym może zależeć na wyglądzie protezy. Często są one kolorowane i wzorowane według indywidualnych potrzeb.

Nazywane również kinetycznymi, protezy mechaniczne, posiadają wszelkie mechanizmy, które pozwalają na wykonywanie podstawowych czynności życia codziennego. Pacjent, aby uruchomić mechanizm, wykorzystuje obręcz barkową, drugą rękę, a nawet pozostałą część kończyny. Cały proces rozpoczynają cegły, które poruszane są łopatką lub przeciwległym barkiem. Protezy mechaniczne umożliwiają chwytanie oraz pełne obracanie przedmiotów dzięki przejęciu funkcji manualnych. W zależności od poziomu amputacji, stosujemy mechaniczny staw łokciowy, dłoń czynną lub uchwyt. Protezy kinetyczne to bardzo dobre rozwiązanie dla pacjentów, którym zależy na wykonywaniu ruchów w stawach kończyny górnej.

 


Na czym polega mechanizm poruszania protezą mechaniczną?


Protezy mechaniczne poruszają się przy wykorzystaniu siły mięśni kikuta oraz obręczy barkowej za pomocą specjalnego systemu zawieszenia na linkach lub pasach. Odwzorowują one naturalne ruchy dłoni dzięki czemu możliwe jest np. chwytanie przedmiotów. System linkowy pozwala bowiem na otwieranie jak i zamykanie dłoni, a także blokowanie i odblokowywanie łokcia. Protezy mechaniczne wykorzystuje się adekwatnie do potrzeb pacjentów rozróżniając dwa sposoby sterowania; czynny i bierny. Czynny polega na sterowaniu siłą mięśni przy pomocy zawieszenia, z kolei bierny wymaga wsparcia ręki zdrowej, która pomaga poruszać się ręce z protezą.

Do protez mechanicznych można założyć rękawicę kosmetyczną, a także zmieniać końcówki robocze. Jest to możliwe przy zastosowaniu szybko złączki.

Protezy hybrydowe to połączenie dwóch różnych technologii w jednej protezie. Nasz zakład ortopedyczny tworzy najlepszej jakości protezy wykorzystując zestawienie protez mechanicznych z kosmetycznymi lub mechanicznych z mioelektrycznymi.

Protezy zasilane zewnętrznie mogą być zatem w tym przypadku połączone z protezami uruchamianymi przez ciało, w górnym mocowaniu ramienia. Proces działania polega wówczas na tym, że otwieranie i zamykanie ręki jest zasilane zewnętrznie prądem elektrycznym, natomiast zginanie oraz prostowanie przedramienia odbywa się przy użyciu uruchamianej przez ciało uprzęży.


Protezy hybrydowe stanowią więc bardzo praktyczne połączenie dwóch rodzajów protez przyczyniając się do lepszego wykorzystania ich możliwości w służbie człowiekowi.

Nowe technologie coraz powszechniej wykorzystywane są w protetyce, dzięki czemu współcześnie produkowane protezy kończyn górnych różnią się od tych robionych jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie protezy mogą stanowić zarówno rozwiązanie estetyczne, lekkie i trwałe jak i dające szansę odzyskać sprawność fizyczną oraz normalne życie.

Współczesna protetyka oferuje pacjentom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb indywidualnych. Protezy hybrydowe pomagają bowiem ludziom na spełnienie wielu oczekiwań. Szczególnie, gdy jedną z ich części składowych są protezy mioelektryczne wykorzystujące do pracy impulsy elektryczne. W ich przypadku sterowanie protezą możliwe jest przy udziale impulsów wysyłanych przez mięśnie kikuta.

Protezy mioelektryczne należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie typów protez kończyny górnej. Zasilane są systemem baterii, które należy doładowywać.

Wykonywanie precyzyjnych ruchów o dużym zakresie to tylko jedna z cech charakteryzujących protezy mioelektryczne. W ręce, nadgarstku i łokciu protezy znajdują się specjalne silniczki, które współpracują z elektrodami. One natomiast odbierają impulsy elektryczne z poszczególnych mięśni, zamieniając to na rzeczywisty ruch protezy. Dzięki temu procesowi, pacjent z pełną swobodą może zamykać i otwierać palce protezy oraz wykonywać ruchy rotacyjne nadgarstka. Jest to bardzo przyjazny typ protezy, ponieważ nie wymaga żadnego wysiłku od pacjenta.

Protezy mioelektryczne mają najszerszy zakres ruchu wśród różnych rodzajów protez kończyn górnych. Dzięki możliwości precyzyjnego sterowania dłonią, ale również stawem łokciowym, proteza ta daje pacjentom większy zakres samodzielności, a tym samym poprawia funkcjonowanie w społeczeństwie.

 


Na jakiej zasadzie działają protezy mioelektryczne?

 
Bez względu na to jaki typ protezy mioelektrycznej zostanie wybrany, do jej używania należy się gruntownie przygotować. Elektrody protezy wyłapują bowiem sygnały z powierzchni kikuta, które powinny być odpowiednio silne i jednoznaczne. Inny sygnał powoduje bowiem otwarcie dłoni, a inny jej zamknięcie. Z kolei wysłanie obu tych sygnałów jednocześnie może na przykład uaktywnić ruch stawu łokciowego bądź obrót stawu nadgarstkowego. Protezy mioelektryczne są przygotowane do pracy nawet z kilkoma takimi sygnałami naraz. Ważne jest więc by były one wyraźne i nie zakłócały się nawzajem.

Protezę programuje się indywidualnie do możliwości pacjenta. W sytuacji, gdy istnieje możliwość wysyłania zaledwie jednego silnego sygnału, również możliwe jest używanie protezy mioelektrycznej. Ustawia się wówczas określoną sekwencję sygnałów, np. sygnał pojedynczy otwiera dłoń, a podwójny ją zamyka.

 


Przygotowanie pacjenta do protezy mioelektrycznej


Aby móc wysyłać do protezy wyraźne sygnały niezbędny jest wyćwiczony mięsień. Sygnały mięśniowe, które określą możliwości przygotowania protezy weryfikuje się na konsultacji z protetykiem. Ponadto ustala się zwykle również pakiet ćwiczeń we współpracy z fizjoterapeutą. Jest bowiem istotne by wdrożyć ćwiczenia poprawiające sprawność mięśni kikuta, jako że w trakcie późniejszego użytkowania protezy mioelektrycznej konieczne będzie ich napinanie w odpowiedni sposób wielokrotnie w ciągu dnia. Bardzo ważny jest także zakres ruchów w innych stawach amputowanej kończyny. Pozwoli to na wykonywanie niezbędnych ruchów protezą w trakcie codziennych czynności. Dlatego też tak istotna jest konsultacja ze specjalistą, który określi zakresy ruchów oraz zarekomenduje odpowiedni zestaw ćwiczeń.

Protezy bioniczne stanowią innowacyjny produkt w dziedzinie protetyki kończyn. Niosą one dużą nadzieję dla ludzi pozbawionych kończyn, gdyż sterowanie nimi odbywa się za pomocą impulsów elektrycznych wytwarzanych przez mięśnie.

Protezy bioniczne są niezwykle pożądaną technologią wśród większości pacjentów. Wszystko to ze względu na korzyści, które oferują. Odzwierciedlają rzeczywisty ruch fizjologiczny dłoni, dzięki poruszaniu każdym z palców oddzielnie. Tego typu protezy pozwalają na bezproblemowe i przede wszystkim precyzyjne chwytanie przedmiotów.

Proteza bioniczna z wyglądu przypomina typową protezę, choć ma nieco inny schemat działania, który polega na tym, że pacjent kieruje nią za pomocą impulsów elektrycznych z własnych mięśni. Odbywa się to przy udziale impulsów mózgowych, przetwarzanych przez elektroencefalograf (EEG), który monitoruje aktywność mózgu. Dużym atutem tego rozwiązania jest jego bezinwazyjność, gdyż nie ma konieczności wszczepiania sensorów do głowy. Rozwiązaniem są w tym wypadku czujniki, które umieszcza się na powierzchni zewnętrznej głowy.

 


Jak wygląda mechanizm działania protezy bionicznej?


Proteza bioniczna sterowana jest bez większego wysiłku za pomocą impulsów elektrycznych z mięśni pacjenta, które są odbierane przez system i przekształcane na konkretne ruchy protezy. Chęć wykonania przez pacjenta danego ruchu aktywuje bowiem te same obszary mózgu, które są za ten ruch odpowiedzialne. Z kolei poszczególne ruchy generowane są w różnych częściach mózgu, tzn. wyobrażając sobie na przykład ruch prawej ręki pacjent pobudza inny obszar mózgu niż gdyby wyobraził sobie ruch ręki lewej. W ten właśnie sposób system potrafi rozpoznać o jaki ruch chodzi. Mechanizm działania protezy polega więc na odczytywaniu intencji użytkownika.

 


Zaawansowana technologia w protezach bionicznych

 
Protezy bioniczne kończyn górnych charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego i oferują pacjentom wiele rodzajów chwytów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Zapewniają wysoki komfort użytkowania, wygodę i precyzję ruchów. Protezy te umożliwiają przyjmowanie pożądanej pozycji ręki oraz pozwalają na wykonywanie takich czynności jak jedzenie, pisanie na komputerze, włączanie i wyłączanie urządzeń czy czynności higieniczne. Nadgarstek, a także każdy palec posiada osobny napęd, co pozwala na niezwykłą precyzję działania. Co więcej, w przypadku wyślizgiwania się przedmiotu z dłoni, proteza bioniczna potrafi automatycznie zareagować zapobiegając jego upadkowi.

Na uwagę zasługują również materiały, z których wykonane są protezy. Ich wytrzymałość jest na tyle duża, że mogą unieść przedmioty o wadze kilkudziesięciu kilogramów. Przystosowane są więc w pełni do codziennej eksploatacji.