Protezy tymczasowe

Proteza tymczasowa to pierwsza proteza nogi, którą nasz zakład ortopedyczny wykonuje po całkowitym wygojeniu i zahartowaniu kikuta kończyny dolnej. Dzięki jej wykorzystaniu, pacjent z łatwością jest w stanie zaadaptować się do zaprotezowania i przygotować się do nauki chodzenia. Zbudowana jest z prostych elementów, a także z leja kikutowego. Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie stopy protezowej w przypadku zaopatrzeniu goleni lub stawu kolanowego przy amputacji uda. Na wygodę jej eksploatowania wpływa lej żywiczny. Po około sześciu miesiącach, kiedy to pacjent opanuje poruszanie się, nasz zakład wytwarza protezę ostateczną.

 


Dlaczego warto stosować protezy tymczasowe?

 
Proteza tymczasowa spełnia kilka istotnych funkcji po amputacji:

  • ochrania kikut,
  • kontroluje obrzęki,
  • zapobiega przykurczom mięśni,
  • przygotowuje do finalnego protezowania.


Warto więc zadbać możliwie wcześnie o dobór odpowiedniego modelu protezy tymczasowej, która posłuży do nauki procesu pionizacji. Jest to okres od momentu kiedy pacjent usiądzie, aż do wykonania przez niego pierwszych kroków. Stanowi to skomplikowany proces, który wymaga zaangażowania zarówno samego pacjenta jak i wsparcia personelu medycznego. Warto zatem by proces ten odbywał się przy udziale protezy tymczasowej niż bez żadnego zaopatrzenia, a ma to związek z wypracowaniem od początku dobrych nawyków w poruszaniu się na protezie.

Kolejnym argumentem przemawiającym za stosowaniem protez tymczasowych uda lub podudzia jest formowanie kikuta. Innym niezwykle istotnym czynnikiem związanym z tym rodzajem protez jest aspekt finansowy, czyli ekonomiczność tego typu rozwiązań.


Rozwiązaniem alternatywnym dla protezy tymczasowej jest proteza modularna, która również formuje kikut, a ponadto, jeśli zachodzi potrzeba można w prosty sposób wymianiać niektóre jej elementy.