Przyszłość i perspektywy protez bionicznych

Współczesna medycyna bardzo mocno wiąże się z biotechnologią i szeroko rozumianą bioinżynierią. To właśnie te dziedziny są obecnie istotną siłą napędową innowacyjnych metod leczniczych. Szczególnie szybko rozwija się protetyka, która łączy biomechanikę z medycyną. Bionika bezpośrednio odnosi się do procesów sterujących działaniem organizmów żywych. Na podstawie badań i wiedzy zdobytej z tej dziedziny nauki projektowane są protezy, które dają duże szanse na powrót do możliwie jak najbardziej pełnej funkcjonalności osobom pozbawionym kończyn.


Protezy bioniczne pozwalają na sterowanie poprzez impulsy elektryczne wytwarzane przez mięśnie.
Jest to wciąż dość innowacyjny produkt na rynku, nad którym wciąż trwają badania. W przyszłości z całą pewnością możemy liczyć na to, że technologia protez bionicznych będzie udoskonalana, co stanowi dużą nadzieję dla osób po amputacji kończyn.

Specyfika protez bionicznych

Protezy bioniczne z wyglądu nie odróżniają się zbytnio od standardowych protez. Wyróżniają się jednak całkowicie innym schematem działania. Pacjent kieruje protezą za pomocą impulsów elektrycznych pochodzących z własnych mięśni. Impulsy są odbierane przez system i przekształcane na konkretny ruch protezy. Wszystko to odbywa się przy udziale impulsów mózgowych, przetwarzanych przez elektroencefalograf (EEG) monitorujący aktywność mózgu. Protezy bioniczne wyposażone są w specjalne czujniki na powierzchni głowy, więc nie ma żadnej konieczności wszczepiania sensorów do głowy.

Kiedy pacjent chce wykonać określony ruch prawą ręką, która wyposażona jest w protezę bioniczną, aktywuje określony obszar mózgu. System rozpoznaje, o jaki ruch chodzi, a mechanizm działania protezy odczytuje intencję użytkownika, aktywując protezę.

Jak się zatem okazuje, protezy kończyn już teraz wyróżniają się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego i mogą znacząco podnieść jakość codziennego życia pacjentów.

Protezy bioniczne - przyszłość jest obiecująca

Przyszłość protez bionicznych jest bez wątpienia bardzo obiecująca. Wciąż trwają prace mające na celu udoskonalenie istniejących protez, które już teraz wydają się zaawansowane technologicznie w porównaniu do rozwiązań, z jakich mogliśmy korzystać dotychczas. Niemniej daleko nam jeszcze do skonstruowania sztucznej kończyny, która przejęłaby w pełni wszystkie funkcje prawdziwej kończyny lub narządu.

Warto też wziąć pod uwagę fakt, że nowoczesna medycyna bardzo mocno związana jest z inżynierią, biologią, informatyką, a także sektorem biznesowym, przemysłem i ośrodkami akademickimi. Niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich tych podmiotów, aby możliwe było nie tylko wynalezienie, ale i wprowadzenie na rynek dostępnych dla konsumentów rozwiązań.

Niewątpliwie jednak stosowane już teraz protezy bioniczne mają bezpośredni wpływ na podniesienie jakości codziennego życia osób niepełnosprawnych.