Najważniejsze elementy zaopatrzenia ortopedycznego

Zaopatrzenie ortopedyczne to sprzęt rehabilitacyjny i medyczny wspierający proces rehabilitacji. Jego celem jest stworzenie warunków niezbędnych do tego, aby pacjent mógł dojść do sprawności fizycznej, która została ograniczona w wyniku przebytego urazu lub choroby. Na przygotowanie i dopasowanie zaopatrzenia składają się następujące czynności: przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, określenie optymalnego rozwiązania, a następnie przygotowanie wybranego sprzętu. W dzisiejszym artykule omawiamy podstawowe elementy wchodzące w skład zaopatrzenia ortopedycznego.

Rodzaje najczęściej stosowanych rozwiązań ortopedycznych

Obecnie przyjmuje się podział wyposażenia ortopedycznego na dwie grupy – do pierwszej z nich zalicza się rozwiązania wspierające pacjenta w wykonywaniu prostych czynności manualnych i podejmowaniu samodzielnej aktywności fizycznej. Przykładem rozwiązań ortopedycznych tego typu są protezy kończyn górnych i dolnych, laski i kule ortopedyczne, balkoniki rehabilitacyjne, a także wózki aktywne. Druga grupa to sprzęt korygujący, który wpływa na poprawę stabilizacji i siły kończyn ciała pacjenta. Wyposażenie tego rodzaju to przede wszystkim obuwie oraz gorsety ortopedyczne, ortezy, aparaty korekcyjne, kołnierze ortopedyczne i temblaki.

Cel stosowania zaopatrzenia ortopedycznego

Głównym celem zaopatrzenia ortopedycznego jest wsparcie działań medycznych i rehabilitacyjnych, które dążą do zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania wad postawy, czy też dysfunkcji powodujących ograniczenie aktywności fizycznej pacjenta. Odpowiedni sprzęt może zastąpić podstawowe funkcje utraconej kończyny, odciążyć chorą partię ciała, zmniejszyć ból pourazowy i dyskomfort z nim związany, a także ułatwić poruszanie się i samodzielne wykonywanie wielu czynności.