Czy protezy można kontrolować myślami?

Protezy kończyn są niezbędnym rozwiązaniem dla wielu osób z amputacjami. W ostatnich latach naukowcy intensywnie pracują nad opracowaniem nowoczesnych protez, które można kontrolować za pomocą myśli. 

Mózg jako sterownik protez

Naukowcy z różnych dziedzin, takich jak neurologia, inżynieria biomedyczna czy robotyka, wspólnie pracują nad opracowaniem technologii, która pozwoli na kontrolowanie protez za pomocą sygnałów wysyłanych przez mózg. Tego rodzaju nowoczesne protezy nóg mają na celu zapewnienie większej swobody ruchów oraz lepszego komfortu dla osób z amputacjami.  Kluczowym elementem tej technologii jest tzw. interfejs mózg-komputer (BCI), który umożliwia komunikację pomiędzy mózgiem a protezą. Sygnały elektryczne generowane przez mózg są rejestrowane przez elektrody umieszczone na skórze lub wewnątrz czaszki, a następnie przekształcane w odpowiednie komendy dla protezy. Dzięki temu osoba z amputacją może kontrolować protezę za pomocą samej myśli, co znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie.

Praktyczne zastosowanie nowoczesnych protez kontrolowanych myślami

Choć technologia kontrolowania protez za pomocą myśli może brzmieć jak science fiction, już dziś istnieją pierwsze prototypy takich urządzeń. W 2018 roku naukowcy z Uniwersytetu w Warszawie zaprezentowali pierwszą w Polsce protezę sterowaną myślami, która pozwala na wykonywanie prostych czynności, takich jak chwytanie przedmiotów czy poruszanie palcami. Nowoczesne protezy nóg kontrolowane myślami mają potencjał, aby znacznie poprawić jakość życia osób z amputacjami. Dzięki nim pacjenci będą mogli poruszać się swobodniej, unikając bólu i dyskomfortu związanego z noszeniem tradycyjnych protez. Ponadto, takie rozwiązania mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków depresji i izolacji społecznej wśród osób z amputacjami, które często mają trudności z akceptacją swojej niepełnosprawności.