Życie po amputacji. Jak poradzić sobie z utratą kończyny?

Wiadomość o utracie kończyny jest zawsze szokiem dla pacjenta. Budzi lęk, szok, stany depresyjne i przede wszystkim obawy o przyszłość. Warto pamiętać, że po takim zdarzeniu można żyć w sposób godny, wciąż realizować swoje pasje. Trzeba jednak dobrze przygotować się do nowej sytuacji. Jeśli dotyczy ona ciebie lub kogoś z twoich bliskich, przeczytaj ten tekst. 

Pacjent przed amputacją kończyny powinien skorzystać z pomocy psychologicznej. Nawet jeśli  nie zdradza on objawów depresji, powinien porozmawiać o swoich obawach ze specjalistą, który pomoże mu lepiej przygotować się do nowej sytuacji. Warto także wypytać lekarza prowadzącego o wszystkie szczegóły operacji i zaleceń pooperacyjnych. Amputacja w sensie medycznym to przecięcie kości w zdrowej tkance lub tzw. wyłuszczenie w stawie, czyli odjęcie części kończyny przez staw. Zakres i miejsce odjęcia mogą być różne w zależności od sytuacji. 

Jak poprawić jakość życia po amputacji? 

W pierwszym okresie po amputacji pacjent najmocniej jest zagrożony depresją. Nie jest jeszcze przyzwyczajony do nowej sytuacji, dodatkowo musi pamiętać o wymianie opatrunków, przyjmowaniu leków i rehabilitacji. Po około miesiącu rana jest wygojona, więc można zacząć myśleć o przymierzeniu protezy. Chociaż na początku myśl ta może być trudna do zaakceptowania dla pacjenta, należy namawiać go na to, ponieważ dobrze dobrana proteza może niezwykle poprawić jakość jego życia. Dzisiaj są dostępne zarówno protezy kosmetyczne (bierne), kinetyczne (mechaniczne, posiadające ruchome części sterowane za pomocą ruchów pasa barkowego lub energii elektrycznej), hybrydowe (które sterują mięśniami) oraz protezy sterowane impulsami mioelektrycznymi i bionicznymi. Konieczna jest konsultacja z lekarzem, który zaleci, jaki rodzaj protezy będzie odpowiedni w danym przypadku. Sam dobór protezy wymaga konsultacji z protetykiem, który przyjrzy się indywidualnym potrzebom pacjenta. Należy pamiętać, że pacjentowi przysługuje dofinansowanie z NFZ na wykonanie lub zakup protezy.