Zastosowanie gorsetów w leczeniu porażenia dziecięcego

Gorset nazywany ortezą to rodzaj rozwiązania ortopedycznego skierowanego dla pacjentów potrzebujących stabilizacji kręgosłupa – najczęściej odcinka lędźwiowego lub piersiowego. Dobierany jest on przede wszystkim pod kątem konkretnej dolegliwości. W wielu przypadkach stosuje się go również w procesie rekonwalescencji powypadkowej, a nawet profilaktycznie, jako wsparcie w leczeniu bólów części krzyżowej kręgosłupa. Podstawą prawidłowego użytkowania gorsetu ortopedycznego są regularne konsultacje lekarskie oraz dokonywanie regularnych kontroli pozwalających na ocenę postępów leczenia.

Kiedy korzysta się z gorsetów ortopedycznych?

Zadaniem gorsetu ortopedycznego jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających stabilizację zniekształconego kręgosłupa oraz klatki piersiowej. Zaopatrzenie specjalistycznego tego typu stosowane jest w leczeniu zaawansowanej skoliozy idiopatycznej, dystrofii mięśniowej, w skrzywieniach chorych na mózgowe porażenie dziecięce i rdzeniowym zaniku mięśni. Gorsety wykorzystuje się również w rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej, a także w zapobieganiu pogłębianiu się nieprawidłowości postawy u dzieci, które stale się rozwijają.

Jak działa gorset ortopedyczny?

Konstrukcja gorsetu ortopedycznego pozwala na rozłożenie sił korekcyjnych w sposób bierny i czynny. Bierne działanie ortezy to przede wszystkim dążenie do zniwelowania patologicznego ustawienia kręgów i stworzenie ucisku w miejscu skrzywienia kręgosłupa, przez co wymusza się jego prawidłowe ułożenie, a jednocześnie zapobiega przesunięciu tkanek miękkich. Czynna korekcja polega na przywróceniu właściwej struktury mięśniowej pacjenta, a przez to przeciwdziałanie pogłębianiu się wady. Podstawą prawidłowego działania gorsetu jest jego dopasowanie do danego przypadku.