Jakie są główne przyczyny amputacji kończyn?

Amputacja to ostateczne rozwiązanie w przypadku poważnych urazów, chorób lub innych okoliczności, które uniemożliwiają utrzymanie lub przywrócenie funkcji kończyny. Istnieje wiele różnych przyczyn, które mogą prowadzić do konieczności przeprowadzenia tej procedury.

Najczęstsze przyczyny amputacji kończyn

Jednym z głównych powodów amputacji kończyn są wypadki i poważne obrażenia. Wypadki samochodowe, wypadki przy pracy, upadki z wysokości, obrażenia spowodowane przez narzędzia czy maszyny mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń tkanek, kości, naczyń krwionośnych i nerwów, które w niektórych przypadkach wymagają amputacji. Po jej przeprowadzeniu z reguły dochodzi do założenia protezy kończyny, dzięki której możliwy jest częściowy powrót do sprawności. Również choroby naczyniowe, takie jak miażdżyca, mogą prowadzić do niedokrwienia kończyn. W zaawansowanych przypadkach niedokrwienia tkanek może być nieodwracalne i wymagać amputacji w celu zapobieżenia dalszym powikłaniom, takim jak gangrena czy zakażenia.

Kiedy jeszcze konieczna może być amputacja kończyny?

Również złośliwe guzy kości lub tkanek miękkich mogą wymagać amputacji, zwłaszcza jeśli są zaawansowane i nieodpowiednio reagują na inne formy leczenia, takie jak chemioterapia czy radioterapia. To jednak nie wszystko. Ciężkie zakażenia kończyny, takie jak infekcje bakteryjne lub grzybicze, mogą prowadzić do uszkodzenia tkanek i narządów, a także powodować nieodwracalne uszkodzenia naczyń krwionośnych i nerwów. Czasami też w przypadku  wrodzonych wad anatomicznych amputacja może być rozważana jako sposób na poprawę funkcji i dostosowanie się do warunków życiowych. Warto przy tym pamiętać, że postęp w dziedzinie protez kończyn oraz rehabilitacji przyczynia się do coraz lepszych rezultatów i jakości życia osób po amputacji.