Jak uzyskać dofinansowanie do protez kończyn?

W przypadku amputacji kończyn, możliwość zakupienia protez to szansa na powrót do normalnej aktywności, szansa na wyjście z domu bez wstydu, powrót do aktywności zawodowej. Dobrej klasy protezy to spory wydatek, na który można uzyskać dofinansowanie z 3 różnych wariantów. Jak uzyskać dofinansowanie do protez kończyn?

Kto refunduje zakup protez kończyn?

W przypadku zakupu protez kończyn można skorzystać z pomocy w ramach działań NFZ, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - MOPS lub PCPR oraz Programu „Aktywny Samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON. Punktem wyjścia jest każdorazowo udanie się do lekarza specjalisty odpowiedniego oddziału NFZ celem pobrania stosownego wniosku.

Proteza z NFZ o czym trzeba wiedzieć?

Chcąc uzyskać dofinansowanie z NFZ, należy wraz z dowodem osobistym udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który musi wypisać skierowanie do specjalisty. Ten dopiero wypisze wspomniany wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne z konkretnym kodem NFZ. Wniosek składa się do odpowiedniej firmy ortopedycznej, która przyjmuje do realizacji. Ważne jest, aby dopilnować podbicia wniosku by to małe niedopatrzenie nie było podstawą do cofnięcia wniosku i tym samym wydłużenia wykonania danego zaopatrzenia.

Jak uzyskać protezę z MOPS-u?

W przypadku MOPS i PCPR koniecznie trzeba spełniać określone wymogi finansowe. Trzeba przedłożyć w urzędzie średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nieprzekraczający aktualnego progu dochodowego(na wzorze wniosku z MOPS/PCPR). Dodatkowo należy przedłożyć, szereg dokumentów, których lista znana jest w poszczególnych urzędach .Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 150% kwoty dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak uzyskać protezę z programu Aktywny Samorząd?

W przypadku „tej drogi” należy być aktywnym zawodowo lub być w wieku aktywności zawodowej, ewentualnie można mieć orzeczoną CZĘŚCIOWĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY. W tej opcji dofinansowanie wynosi od 18 000 - 25 000 zł na protezę podudzia. Należy uiścić 10% wkładu własnego przyznanej kwoty.