Czy protezy mioelektryczne wymagają okresowego doładowywania?

Wiele osób zastanawia się, czy tego protezy mioelektryczne wymagają okresowego doładowywania baterii. Jakie są ich źródła zasilania? W jaki sposób działają i czy naprawdę nie trzeba ich doładowywać?

Jak działają protezy mioelektryczne?

Protezy mioelektryczne są jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie. Ich unikalność polega na tym, że są zasilane za pomocą sygnałów elektrycznych generowanych przez mięśnie pacjenta. Gdy osoba, która używa protezy mioelektrycznej, wykonuje określony ruch mięśniowy, sygnały elektryczne są pobierane przez elektromiograficzne czujniki (EMG) umieszczone na skórze. Te sygnały są następnie przetwarzane i wykorzystywane do sterowania protezą, co pozwala na precyzyjne i płynne wykonywanie różnych ruchów. Protezy mioelektryczne zasilane są bateriami litowo-jonowymi, które są umieszczone wewnątrz protezy. To źródło zasilania jest wystarczające, aby zapewnić funkcjonalność protezy przez długi czas, nawet przez kilka dni, zanim będzie wymagało doładowania. 

Czy protezy mioelektryczne wymagają okresowego doładowywania?

Odpowiedź jest dwuznaczna. W większości przypadków protezy mioelektryczne nie wymagają codziennego doładowywania, ponieważ baterie litowo-jonowe zapewniają wystarczającą żywotność. Jednakże, częstotliwość doładowywania może być zależna od intensywności użytkowania protezy i liczby wykonywanych ruchów. Osoby, które aktywnie korzystają z protezy przez większość dnia, mogą potrzebować doładowania co kilka dni lub raz na tydzień. Warto jednak podkreślić, że dzisiejsze protezy mioelektryczne są wyposażone w zaawansowane wskaźniki stanu baterii, które informują użytkownika o poziomie naładowania. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której proteza niespodziewanie ulegnie rozładowaniu.