Czy można skorzystać z dofinansowania do zakupu protezy kończyny?

Utrata kończyny jest sytuacją, która zmienia całe życie. W takim przypadku bardzo ważne jest, aby móc liczyć na odpowiednie wsparcie, zarówno medyczne, jak i finansowe. W Polsce istnieje kilka możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu protezy kończyny. W artykule omówimy, jakie są dostępne opcje oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby z nich skorzystać.

Dofinansowanie protezy od NFZ 

Narodowy Fundusz Zdrowia to instytucja, która w Polsce zajmuje się finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Osoby, które utraciły kończynę w wyniku choroby lub wypadku, mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu protezy właśnie od NFZ. Aby to zrobić, należy zgłosić się do lekarza specjalisty. Wystawi on odpowiednie skierowanie na protezę kończyny. Następnie trzeba udać się do wybranego zakładu protetycznego, który będzie współpracował z instytucją. Warto zaznaczyć, że wysokość dofinansowania zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju protezy. W niektórych przypadkach NFZ może pokryć nawet całość kosztów zakupu.

Fundacje i organizacje pozarządowe

Inną możliwością uzyskania wsparcia finansowego na zakup protezy kończyny są fundacje i organizacje pozarządowe. W Polsce działa wiele takich instytucji, które pomagają osobom niepełnosprawnym w różnych aspektach życia, w tym również w zakresie finansowania protez. Aby ubiegać się o dofinansowanie od fundacji, należy zgłosić się do wybranej organizacji i przedstawić swoją sytuację. W większości przypadków konieczne będzie przedłożenie dokumentacji medycznej oraz wyceny kosztów protezy. Fundacje często oferują wsparcie finansowe w postaci jednorazowych darowizn lub długoterminowej pomocy, która obejmuje również koszty serwisowania i wymiany protez. Warto pamiętać, że proces ubiegania się o dofinansowanie może być czasochłonny i wymagać dużo zaangażowania ze strony osoby zainteresowanej. Warto jednak skorzystać z tego typu pomocy, bo dzięki wsparciu finansowemu możliwe jest szybszy i skuteczniejszy powrót do normalnego funkcjonowania.